Mens

De 7e identiteit
Mens · 02. april 2023
In deze blog wil ik mijn verwondering delen over de verbondenheid die er in ons lichaam aanwezig is. Al de cellen in ons lichaam herkennen elkaar, maar met ons bewustzijn lijken we ons lijf soms wel te vergeten. We hebben het zo druk. Daarmee genereren we veel stress tot we een burn-out hebben. Ons lijf stopt er dan even mee. Misschien helpt een beetje inzicht in de verbondenheid in ons lijf om meer aandacht te hebben voor de balans tussen lichaam en bewustzijn.

De 6 varianten van Ik
Mens · 30. oktober 2021
Soms denken we dat er maar één is zoals Ik. Maar in deze blog laat ik je zien dat er meer varianten van je eigen Ik zijn. Dus je moet rekening leren houden met jezelf.

De ultieme vrijheid van de mensheid
Mens · 31. januari 2021
We zijn als mensen continue in gevecht met wat goed en slecht is, met hoe we dingen moeten regelen. Zeker in deze pandemie tijden hebben we enorme discussies en heeft iedereen een mening over wat we moeten doen. Waar komt dat toch vandaan?

Mens · 07. augustus 2019
We bezitten allemaal kennis, het lijkt zo gewoon. Maar hoe komt kennis eigenlijk tot stand? Dan blijkt het toch best bijzonder. En terwijl kennisopbouw steeds sneller gaat denken we nog steeds alles al te weten.

Mens · 17. november 2018
Bij onze geboorte kennen en kunnen we vrijwel niks, en toch zijn wij het 'sterkste' dier op aarde geworden. Dat moest ik in mijn blog een keer bekijken, bij deze. Het blijft bijzonder.

Mens · 26. oktober 2018
Wij noemen onszelf een intelligent wezen, maar onderzoek wijst uit dat we heel wat soorten denkfouten of redeneringsfouten kunnen maken. De meeste fouten zijn heel herkenbaar, waarschijnlijk omdat we ze zo vaak maken. Toch maar eens een nachtje over slapen.

Mens · 23. maart 2018
Al eeuwen geleden is gezegd dat wij als mens 7 zonden kennen, zoals bijvoorbeeld trots, hebzucht of woede. Maar als je wat verder kijkt zijn het heel belangrijke stimulansen van je hersenen. Hierdoor wordt je gemotiveerd om in actie te komen. Je moet ze alleen wel in balans houden en dat is voor iedereen een uitdaging.

Mens · 13. oktober 2017
We zijn in staat met onze hersenen dingen te leren en ook weer te verleren. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

Mens · 29. september 2017
Hoe vaak hebben we niet goede voornemens gemaakt waar dan weer niks van terecht komt Hoe zorg je er nou voor dat je wel slaagt in je voornemen?