Mijn boekenlijst deel II

Onderstaande boekenlijst zijn de boeken die ik eerder heb gelezen.

 


Immuun, Phillip Dettmer

 

Over het fascinerende systeem dat ons op cel niveau in leven houdt. Super leuk om te lezen, legt alles op een toegankelijke  en geordende manier uit, stap voor stap. Must read als je je lichaam wilt kennen.


Other minds, Peter Godfrey-Smith

 

Maakt de subtitel niet helemaal waar. Maar geeft wel een beeld van hoe intelligent octopussen zijn. Ze leven maar 2 jaar, maar kunnen een complex achtarmig lijf besturen, kennen vele manieren van deceptie en zijn in staat om snel te leren. De noodzaak komt voort uit hun kwetsbaarheid, intelligentie als bescherming.


Algoritmes aan de macht, Hannah Fry

 

Hoe blijf je menselijk in een geautomatiseerde wereld
<nog aanvullen>


Jij bent de liefde, Juriaan Gavalazi

 

Leven vanuit zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering
<nog aanvullen>


Te intelligent om gelukkig te zijn, Jeanne Siaud-Facchin

 

<nog aanvullen>


De Coders, Clive Thompson

 

Gaat vooral over USA coders (software developers). Geeft een historisch overzicht hoe het vakgebied en de werknemers-'soort' coders zich in verschillende stadia hebben ontwikkeld. De vraag die op komt is of de coders in hun enthousiasme voor hun vak en de mogelijkheden ook nagedacht over de consequenties van wat ze de wereld hebben aangeboden.


Thrive, Kees Klomp & Shinta Oosterwaal

 

Bevat verschillende samenvattingen van hoofdrolspelers in het onderzoek naar de vormgeven van nieuwe samenwerkingsverbanden en economische vormen.


Homo Mysterious, David P. Barash

 

Allerlei wetenschappelijk onderzoek naar nog steeds niet geheel begrepen menselijke eigenschappen worden behandeld. Vanuit evolutionaire overwegingen wordt bekeken welke theorieën meer of minder geschikt lijken als verklaring voor dat wat we nog niet weten. Mooi om te zien hoe kunt 'evolutionair redeneren'.


Sensemaking, Christian Madsbjerg

 

We richten ons teveel op data om te onderzoeken wat mensen willen en vergeten ook gewoon naar de persoonlijke beweegredenen en sociale contexten te kijken. Ergens zowel een aanvulling en een tegenstelling met Freakonomics. Madsbjerg gebruikt de methode Sensemaking om de diversiteit van 'de werkelijkheid' in beeld te brengen.


Freakonomics, Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner

 

Hoe doe je diepgaand economisch onderzoek op basis van data en welke verrassende relaties komen daarbij naar boven in ons dagelijks en economisch handelen. Maatschappelijke context en de incentives die mensen hebben om bepaal de dingen te doen komen uitgebreid aan bod.


Boeddha's business, Dan Zigmond

 

Hoe blij je de gekte en druk van de werkvloer de baas? Hoe blijf je ondanks alles toch mens? Want het lijkt wel of dat niet meer normaal is.


Schrijf eens normaal joh, Rick Evers & Willem Verdaasdonk

 

Heerlijk boek waarin je leert om alle schrijfdoctrines te verlaten. Schrijf zoals je spreekt, schrijf normaal, schrijf aansprekend. Nu nog in de praktijk brengen.


The neural basis of human belief systems, Frank Kreuger & Jordan Grafman

 

Waar komt ons 'geloven' vandaan? En niet alleen geloven in een god, maar ook in elkaar, in redeneringen, in politiek of in gewoon wat is geloven in iets überhaupt? Dit boek behandeld tal van wetenschappelijke onderzoeken gericht op ons brein om die vragen te kunnen beantwoorden. Echte strikte antwoorden komen er overigens niet.


Hoog sensitieve personen, Elaine N. Aron

 

Hoog sensitiviteit heeft effect op wie je bent, op je werk en op je relatie(s). Er is niets vreemds aan, het is zelfs genetisch bepaald en dus een onderdeel van mens zijn. Maar het is wel handig als je je eigen situatie kan herkennen en je minder 'vreemd' hoeft te voelen.


Méér, Marianne Thieme

 

Diverse wetenschappers geven in korte artikelen een samenvatting van de onderzoeken die zij hebben gedaan. Over de gevaren van onze huidige levensstijl en economie in relatie tot de effecten die dit heeft op onze planeet.


AI superpowers, Kai-Fu Lee

 

Hoe AI zich ontwikkeld in China en Silicon Valley en wat de verschillen zijn in de manier waarop bedrijven in China en Silicon Valley werken en verbonden zijn aan overheidsinvloed. Wat AI wel en niet is en welke invloed het op ons bestaan heeft. En denk vooral niet dat China achterloopt.


Dictators, Frank Dikötter

 

Hoe kunnen dictators zoveel invloed krijgen? Met dit boek ontstaat een beeld welke methodes ze toepassen en waar ze gebeurtenissen naar hun hand zetten of soms ook gewoon een portie geluk hebben. Deze kennis zal altijd actueel blijven, jammer genoeg.


Ons creatieve brein, Dick Swaab

 

Vlot leesbaar boek dat veel informatie geeft over hoe ons brein werkt, zicht ontwikkeld en soms beschadigd kan raken. Bekeken vanuit alledaagse zaken zoals onze sociale ontwikkeling, kunst, taal, muziek, stress, enz. Ontluisterend om te lezen hoe luchtvervuiling invloed heeft op de ontwikkeling van het brein.


De herontdekking van de relationele mens, Henk Vandaele

 

We zien een mens vaak als een eenduidig en afzonderlijk wezen. Wat de schrijver wil meegeven is dat je een mens ook kunt zien als het resultaat van allerlei handelingen, bewust denken, ontmoetingen, evolutie, aandacht voor elkaar, etc. In ons 'zijn' hangt alles aan elkaar tot één persoon, een mens gevormd vanuit relaties tot van alles en nog wat.


The age of surveillance capitalism, Shoshana Zuboff

 

Bijzonder goede uitwerking van hoe digitale bedrijven ons leven overnemen. We denken nog te simpel in termen van 'ik heb geen geheimen', maar daar gaat het helemaal niet over. De bedoeling is jouw gedrag te besturen ten bate van de besturende partij. Klinkt als de ultieme dictatoriale staat, niet? Op je telefoon man!


How to loos a country, Ece Temelkuran

 

Beschrijft hoe middels populisme, en hameren op zwart en wit denken een land stapsgewijs omgevormd kan worden tot een één partij, één leider natie.


Feitenkennis, Hans Rosling

 

Dit is een positief boek. Het laat zien dat we de feiten te lang hebben genegeerd. De gemiddelde welvaart is in de wereld wel degelijk toegenomen en de arme landen van nu ontwikkelen zich in een sneller tempo dan de arme landen van vroeger.


Het is oorlog maar niemand die het ziet, Huib Modderkolk

 

Ik dacht dat ik met mijn IT achtergrond wel wist wat er gaande was, maar het boek ging maar door. Er blijkt in de digitale wereld toch veel meer aan de hand te zijn dan wij naïevelingen beseffen. Vanwege de risico's moeten veel feiten verborgen blijven en blijft het bij de interviews van de schrijver. Jammer en verontrustend.


De Existentialisten, Sarah Blakewell

 

De filosofie van de existentialisme sprak me wel aan, maar het  dit boek is bijzonder omdat het niet zozeer focust op de filosofie maar je meeneemt in de mensen die het bedacht hebben, wie waren zij, in welke tijd leefden ze en hoe kwamen zij op hun filosofie. Dan blijken filosofen ook maar gewone mensen die het leven proberen te begrijpen, dat brengt hun filosofie dichterbij.


Moneyland, Oliver Bullough

 

Ontluisterend om te lezen hoe grote bedrijven, rijke individuelen, met veel juridische inspanning proberen hun geld zo onzichtbaar mogelijk te maken. Met als doel zo weinig mogelijk belasting te betalen aan de maatschappij die ook hun leven mogelijk maakt.


Het prachtige risico van onderwijs, Gert Biesta

 

Een visie om onderwijs te zien als een zwak existentieel proces, i.p.v. een afgedwongen meetbaar productie proces. Niet beginnen bij wat het kind moet bereiken, maar beginnen met belangstelling voor de 'beginnende mens' die zich aandient. Deze visie geeft hoop na de frustratie die ik als dyslect heb overgehouden aan systeemonderwijs, zie mijn persoonlijk blog daarover.


Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn, Frans de Waal

 

Frans de Waal verkondigt al een aantal decennia dat dieren veel slimmer dan we denken. Hij vertelt ook over hun emoties en  sociaal gedrag. Hoe kan de meerderheid van de mensheid zolang hebben vastgehouden aan het idee dat de evolutie bij de ontwikkeling van de mens ineens een kwantumsprong naar voren gemaakt zou hebben met intelligentie.


Life Ascending, Nick Lane

 

Een bijzonder boek dat van 10 'uitvindingen' van de evolutie beschrijft welke kennis wetenschappers daar tot vandaag over hebben opgebouwd. Denk aan fotosynthese, voortbeweging, warm bloed, bewustzijn, etc. Geen makkelijk boek om te lezen, veel biologie en scheikunde (in het engels), maar het geeft wel een prachtig inkijkje in de werking van evolutie.


Samenleven met overtuigingen, Patrick Loobuyck

 

Ik ben op zoek naar wat ons drijft als mensen, overtuigingen zijn daarbij zeker een belangrijke motivator. De invloedrijkste en al enkele eeuwen onder ons zijn de geloofsovertuigingen. Dit boek schets de uitgangspunten van de belangrijkste geloofsovertuigingen en brengt ze in relatie met nieuwe overtuigingen als democratie en wetenschap.


Een kleine geschiedenis van de Economie, Niall Kishtainy

 

Alle thema's en ideeën die in de loop van de eeuwen zijn ontwikkeld komen voorbij. Het begint wat eenvoudig, dat je denkt 'zal wel', maar de compleetheid maakt dat je uiteindelijk toch met nieuwe inzichten eindigt.


Politiek nu!, Fernando Savater

 

Een uitleg van het belang van politiek, met frisse nieuwe inzichten. En een oproep om politiek niet links te laten liggen, maar daar vooral aan mee te doen.


The courage to be disliked, Ichiro Kishimi en Fumitake Koga

 

De verfrissende levensfilosofie van Alfred Adler wordt hierin uitgelegd. Een soort opnieuw uitvinden van de manier waarop je in de wereld kan staan.


Het verborgen leven van bomen, Peter Wohlleben

 

Weer een boek dat je doet beseffen hoe weinig wij eigenlijk echt weten, echt zien. Over de wereld van de boom, in de boom, onder de grond en tussen de bomen. Wel degelijk een wereld van samenleven, maar ook langzaam leven.


Darwin's Notebook, Jonathan Clements

 

Deze heb ik gekocht in Darwin's museumhuis. Fascinerend om te lezen hoe Darwin te werk is gegaan en hoe hij zijn eigen theorie heeft moeten leren. Het duurde 20 jaar voor hij zijn boek durfde te publiceren, bang om afgemaakt te worden door het publiek vanwege zijn inzichten. Een risico dat een wetenschapper nog steeds loopt. Zie hierboven het boek van Frans de Waal.


Gigantisme, Geert Noels

 

Groter is beter, of komen we langzaam tot de ontdekking dat dat ook nergens toe leidt en moeten we weer kiezen voor de mens.


De nieuwe wereldorde, Rob de Wijk

 

Een inzicht over hoe China zich ontwikkeld tot economische macht, politieke macht en speler op het wereldtoneel en welke plannen er voor de toekomst zijn.


The culture map, Erin Meyer

 

Verbluffende inzichten in culturele gedragingen en gedachten. Hoe we in een multiculturele en globale wereld langs elkaar heen kunnen praten en werken. Na het lezen van dit boek natuurlijk niet meer.


Blockchain revolution, Don Tapscott en Alex Tapscott

 

Op welke manier bitcoin de economie, de democratie en dus ons leven grondig gaat verbeteren. En zelfs de armoede te lijf gaat en de cultuur vrijmaakt. Halleluja! Eh? De uitwerking is fantastisch gedetailleerd, maar de positieve stellingname is wat overdreven.