Mijn boekenlijst deel III

Nieuwe inzichten opdoen begint met er tijd voor te nemen. Ik gebruik expliciet boeken om aan nieuwe informatie te komen. Een schrijver van een boek heeft er tijd aan besteed om een goed en compleet verhaal neer te zetten. Bovendien bevatten veel boeken hele lijsten van referentie materiaal waar zij zich op hebben gebaseerd. Als je zelf kennis opdoet merk je dat het dagelijkse nieuws een erg platte weergave van de 'werkelijkheid' is, als er al een werkelijkheid bestaat.

 

Het lezen over onbekende dingen kan soms ook confronterend zijn en lastig om doorheen te lezen, puur omdat het tegen je eigen gedachten in gaat. Eigenlijk zit je dan al tegen een verandering van je eigen brein te vechten, je openstellen voor andere gezichtspunten.

 

Al lezend ontdek je dat de mensheid een ongelofelijke hoeveelheid diepgaande kennis heeft opgedaan over heel veel verschillende vakgebieden. Verbijsterend wat je als persoon in je eentje eigenlijk allemaal NIET weet.

 

Ik lees al deze boeken natuurlijk steeds met in mijn achterhoofd wat ik daar over het thema mens en veranderen van kan leren. Mijn blogs richten zich dan ook op dat aspect van onderstaande boeken. Ben je geïnteresseerd geraakt in een bepaald boek en wil je die zelf lezen. Hieronder staan de boeken waar ik uit put met een kleine omschrijving.

 


Nog doen:

 

The execution shortcut, Jeroen de Flander
Diep werk, Cal newport

Gewoon speciaal, Bart Heeling

Als alle breinen werken, Saskia Schepers

Betekeniseconomie, Kees Klomp

Presence, Peter Senge, et al

 

 

Activeer je nervus vagus, Luc Swinnen

 

Een boek dat beschrijft hoe ons stress-systeem werkt en  handvatten geeft hoe je daar zelf meer controle op kan krijgen. De dorsaal fase is onze primaire reactie, de sympatisch is onze emotie reactie, en de ventraal fase geeft ons de mogelijkheid de symaptische reactie te beheersen.


Mission economiy, Mariana Mazzucato

 

Energiek boek dat de aanpak van de maanmissie gebruikt om uit te leggen hoe de overheid en economie kunnen samenwerken om een missie te volbrengen. Ze kaart issues aan als hoe de overheid risico's neemt en het bedrijfsleven de vruchten plukt. De overheid zou weer gezien moeten worden en zich ook weer zo organiseren dat zij een missie weet te begeleiden, maar dan een maatschappelijke.


Existentialism for dummies, Christopher Panza en Gregory Gale

 

Mijn persoonlijk favoriete filosofie tot in detail uitgelegd. Tegelijkertijd zit het vol met handreikingen hoe om te gaan met mens zijn, in de wereld zijn, met de omgaan vrijheid die je als mens hebt en hoe je daarbinnen jezelf kunt vormgeven.


Het grote psychologieboek, Collin & Grand & Benson & Lazyan & Ginsburg & Weeks

 

Een snelle chronologische en inhoudelijke reis door het vakgebied Psychologie. Eenvoudig uitgelegd door psychologen, beschrijft het de theorieën van de vakgenoten zoals zij die in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. Als naslag werk handig, maar ook om eens te proeven aan dit vakgebied.


Homo Videns, Giovanni Sartori

 

Een bespiegeling op de ontwikkeling van de moderne mens achter zijn televisiescherm (nog geschreven voor het internet tijdperk). Met een verontrustende eindboodschap. De mens die zich nu ontwikkelt achter zijn individuele scherm, is die nog wel in staat om vanuit zijn rol als burger een democratie in stand te houden?


Je mag zeggen wat je denkt, Andreas Kinneging

 

Nederlands filosoof die over een scala aan maatschappelijke onderwerpen zijn bespiegelingen weergeeft. Vrijheid, democratie, Europa, plichten van de mens, moraal, onderwijs, man en vrouw en de homo videns.


Belief, Aaron Z. Zimmerman

 

Dit boek is een zoektocht naar de plaats van ons geloofssysteem in het brein en hoe zich dat laat zien in ons gedrag. Van geloven dat een plant groen is, tot aan geloof in religie en politieke stroming. Een zoektocht via biologie, sociologie en filosofie.


Genetics dymistified, Edward Willet

 

Moeilijk boek om te lezen, wetenschappelijk diepgaand, voor mij veel nieuwe en moeilijke Engelstalige begrippen. Het boek is uit 2006, maar hiermee heb je een stevige basis van wat genetica is. Bijvoorbeeld is een discussie over vaccinatie beter te volgen.


De economie van goed en kwaad, Tomás Sedlácek

 

Dit boek is een pleidooi om ook weer naar economie te kijken vanuit een ethisch standpunt. Nu is economie een wetenschap van cijfers en ondoorgrondelijke berekeningen geworden. Het boek laat zien dat men in het verleden economie juist veel meer vanuit ethische gronden bestudeerde. Gezien in het licht van de huidige existentiële crisissen waarin de economie een groot aandeel heeft, interessante lectuur.


Wij zijn onze hormonen, Max Nieuwdorp

 

Het boek gaat de verschillende levensfasen van de mens langs om te vertellen welke hormonen op welk moment welke processen besturen. Een echt inzicht hoe het hormoonstelsel werkt ontstaat nog niet, zoals bij de uitleg van het Immuunsysteem in het boek van Philipp Detmer. Je proeft ook wel dat de complexiteit hoog ligt en nog niet alles bekend is.


Rechtvaardigheidsgevoel, Jonathan Haidt

 

Één van de meest bijzondere boeken die ik gelezen heb. De schrijver is een professor die zich over morele psychologie buigt. Hij vertelt hoe hij met vallen en opstaan door daadwerkelijke ervaringen en in discussie met anderen zijn theorie heeft kunnen opstellen en aanscherpen. Het overkoepelende resultaat is een inzicht in de belangrijkste beweegredenen van de verschillende Amerikaanse politieke stromingen van links, liberaal en conservatief. Deze inzichten kunnen je helpen het nieuws over de huidige polarisatie beter te begrijpen.


Data-ism, Steve Lohr

 

Vooral verhalend over de history van de ontwikkelingen rondom data verzamelen en gebruiken voor nieuwe inzichten. Dit alles  als neveneffect van de steeds uitgebreidere toepassing van IT-systemen. Het boek is in die zin een beetje meer van hetzelfde omdat er net als in andere boeken over nieuwe technieken (bijvoorbeeld blockchain) voor alle vakgebieden wordt verwacht dat er grote impact zal zijn. Ja dat zal.


De mooie voedselmachine, Giulia Enders

 

Paar jaar geleden al gelezen, maar gebruik in de blog over de 7e identiteit.
Enders beschrijft op levendige wijze hoe onze maagdarmstelsel werkt. Lekker eten vinden belangrijk, maar wat er daarna gebeurd daar praten we liever niet over. Toch zal je na het lezen van dit boek beter nadenken welk voedsel je in dit belangrijke orgaan stopt, hier wordt een groot deel van je gezondheid gemaakt.


Mensen ontwikkelen zichzelf, Betteke de Gaay Fortman

 

Vlot leesbaar, persoonlijk en informatief boek. Over een manier van ontwikkelingshulp die vooral de potentie in de mensen wakker schudt en daarbij ondersteund tot mensen zelfstandig kunnen handelen. Zeker niet een manier waarbij het werk uit  handen wordt genomen.
Een krachtige werkwijze waar elke hiërarchische structuur in overheid en bedrijfsleven van kan leren. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over burgerberaden in Nederland.


Ultieme vrijheid, Robert Hartzema

 

Een heel complex boek. Iemand die echt tot het uiterste gaat om zichzelf te onderzoeken en zijn plaats in de wereld en het leven te vinden. Met een aantal fases om daar te komen. Daarvoor moet je heel diep in je zelf gaan, confronterend.


Wanneer je lichaam nee zegt, Gabor Maté

 

Hierin wordt de samenwerking van mind en body uitgewerkt. De trauma's die je opbouwt nemen een plek in je lijf in, als je ze niet aanpakt maar uit de weg gaat. Met aan het eind enkele  aanwijzingen om mee aan de slag te gaan.