Enterprise architectuur

Het vak enterprise architectuur is ontstaat vanuit de IT-wereld om de steeds grotere integratie van de verschillende IT-systemen in samenhang met de bedrijfsprocessen te kunnen beheersen. Enterprise architectuur geeft vorm aan een nieuw 'bedrijfssysteem' of de veranderingen op een bestaand 'bedrijfssysteem' die nodig zijn om een organisatie doel te verwezenlijken. Het systeem is in dit geval een 'Enterprise' oftewel het geheel van organisatie, processen, programmatuur (IT-systemen) en hardware. De aandacht gaat daarbij uit naar integraliteit, genericiteit, veiligheid, beheersbaarheid, effectiviteit en efficiëntie.

 

Ik zou hier zelf aan willen toevoegen, de aandacht voor de mensen die de verandering in groepsverband vormgeven, de organisatie van mensen die de veranderingen aansturen en de mensen die uiteindelijk de nieuwe situatie gebruiken. Met deze expliciete aandacht voor mens en veranderen denk ik dat je succesvoller kunt zijn in het realiseren van veranderingen en het daadwerkelijk laten landen van de verandering in alle poriën van de organisatie. Minder systeemdenken, meer 'mensdenken'.

 


Even een klein stukje theorie over het vakgebied.

 

Wat is Enterprise Architectuur

De fundamentele organisatie van een systeem, belichaamd en vormgegeven in zijn componenten, hun onderlinge relaties met elkaar en hun omgeving, en de principes die het ontwerp en de evolutie van het systeem sturen.
(Note: het geeft vorm en richting aan)

 

Wat is het doel van Enterprise architectuur

Het doel van enterprise architectuur is om de vaak gefragmenteerde erfenis van processen (manueel en geautomatiseerd) over de gehele onderneming te optimaliseren in een geïntegreerde omgeving die de business strategie ondersteund en in staat is te acteren op veranderingen.

 

Wat doet Enterprise architectuur

Enterprise architectuur levert een strategische context voor de evolutie van IT systemen als response op de constant wijzigende behoefte van de interne en externe bedrijfsomgeving.

 

Wat vindt ik wat dat erbij hoort

Het menselijke aspect kan niet los gezien worden van:
- het succes van het verander traject

- het succes van de nieuwe situatie

 

Een 'systeem' bestaat ook uit mensen. Er is een systeem van mensen, processen en techniek die de verandering moet realiseren. En er is een systeem van mensen, processen en techniek die de verandering gaan gebruiken. Het succes van realiseren en gebruiken hangt dus ook af van de mogelijkheden van deze mensen. Als we stellen met enterprise architectuur de verandering doelgericht te kunnen sturen, dan zou de aandacht voor het menselijke aspect een onderdeel van enterprise architectuur moeten zijn.