Persoonlijk


Waarom deze Virtuele Werkplaats

 

Met deze werkplaats creëer ik in eerste instantie vooral een ruimte voor mezelf om te kunnen studeren op het onderwerp waar ik nieuwsgierig naar ben. Daarnaast vindt ik het leuk om de inzichten en de kennis die ik op doe te delen.

 

Mijn nieuwsgierigheid voor het onderwerp mens en veranderen komt voort uit observaties in het werk en de maatschappij. Om het plat te zeggen, we gaan nogal onhandig om met onszelf en met elkaar. Een voorbeeld; een mens heeft met zijn hersenen de capaciteit om te veranderen, maar dat is niet iets wat gemakkelijk gaat. Toch worden we vanuit onze omgeving onder druk gezet om ons vooral snel aan te passen aan de nieuwe situatie. Als je dan naar de mensen in je omgeving kijkt hebben die er net zoveel moeite mee. Wat bereiken we dan met die druk?

 

Er is heel veel informatie beschikbaar en er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar menselijk gedrag, groepsgedrag, invloed van IT op mensen, organisaties en maatschappij. Daar ga ik dankbaar gebruik van maken en verwerken in deze virtuele werkplaats. Ik probeer me zo veel mogelijk open te stellen en alert te zijn op signalen die nieuwe informatie opleveren over dit onderwerp.

 

Of en hoe ik deze 'virtuele werkplaats' verder ga uitbouwen weet ik nog niet, ik heb hier nu een koers uitgezet en ga eerst maar eens een tijdje varen.

 


Mijn werk
 
Mijn naam is Reeuward Bousema. Vanaf 1985 ben ik werkzaam in de IT, daarin ben ik via diverse rollen doorgegroeid naar mijn huidige functie van Enterprise architect. Een enterprise architect is een functie die vanuit de IT is ontstaan en zich bezig houdt met het vertalen van doelen van de organisatie naar de juiste veranderingen van de organisatie én de aanpassing van de IT voorzieningen, zodat het mogelijk wordt de doelen te bereiken. Zoals het woord al zegt een architectuur van de organisatie en IT, omdat die twee tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 
Maar zo'n enterprise architectuur vormgeven is makkelijker gezegd dan gedaan. Gedurende verander projecten in organisaties komen we verschillende problemen tegen; we kunnen moeilijk onder woorden brengen wat we willen bereiken, we maken het soms te groot en te complex, er lopen veel veranderingen tegelijk door elkaar, we begrijpen elkaar niet goed, we kunnen elkaar gaan tegenwerken, we willen halverwege al weer wat anders, etc. Het eindresultaat van een veranderproject is dan niet altijd de stap voorwaarts die we in gedachten hadden.
 
De ervaringen van de afgelopen jaren hebben mij het inzicht gegeven dat ik het vak van enterprise architect niet kan uitoefenen zonder rekening te houden met de mens en zijn verandervermogen. Als je succes nastreeft moet je ook aandacht hebben voor het menselijke 'systeem'. Dit vindt ik een mooie toevoeging op de aandacht voor bedrijfsperformance, systeemdenken en technologie.

 


Persoonlijke verander ervaringen

 

Een aantal persoonlijke ervaringen met  veranderingen hebben bijgedragen aan het inzicht dat mens en veranderen een moeilijk traject kan zijn, maar dat het je enorm verrijkt. Het is verstandig om in een verandertraject aandacht te besteden aan wat jezelf doormaakt en hoe jezelf te werk moet gaan. In een enkele persoonlijke blog zal ik mijn eigen ervaringen nog wel eens bespreken. Dat zijn bijvoorbeeld het doormaken van een cultuurschok in Nepal, het daadwerkelijk inzicht in agile werken in een organisatie en het leren van de techniek van motorrijden op een circuit.